info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

 

Záujemcovia o prijatie sviatosti manželstva musia zahlásiť svoje rozhodnutie najmenej pol roka dopredu a spísať zápisnicu najmenej tri mesiace pred slávenim sobáša. V prvom rade je potrebné zahlásiť termín sobáša. Sobášna zápisnica môže byť spísaná len na základe žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci podávajú na Matričnom úrade vo Svite. K tomu sú potrebné občianske preukazy a rodné listy.

K sobášnej zápisnici potrebujeme krstné listy snúbencov, ktoré vydávajú farské úrady v mieste krstu a ktoré ku dňu spísania zápisnice nesmú byť staršie ako tri mesiace. Aby mohlo byť uzavreté sviatostné manželstvo, snúbenci musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k sv. prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života.

Snúbenci musia absolvovať prípravu podľa dohody s kňazom na farskom úrade.