info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

Čo je potrebné?

Krst sú povinní prísť zahlásiť rodičia dieťaťa osobne (aspoň jeden rodič) na farský úrad. Potrebné je so sebou priniesť

sobášny list, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz, krstné listy krstných rodičov. 

Krstní rodičia musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k svätému prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. Ak sú krstní rodičia manželia alebo ak niekto z nich je už v manželskom zväzku, je potrebné mať cirkevný sobáš.