info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

Aktuálne sv. omše nájdete na tomto odkaze: Oznamy

 

Nový covid automat nadobúda platnosť od 22.11. to je pondelok, prechádzame na režim OP to znamená na svätú omšu môžu prísť len tí, ktorí sú zaočkovaní a ľudia po prekonaní ochorenia a sú v ochrannej lehote 180 dní. Základ v novom covid automate nie je možný. S tým súvisia a ďalšie povinnosti a to po skončení omše dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu a rozdávajúci si musí zakaždým vydezinfikovať ruky ak príde do kontaktu s ústami veriaceho. Maximálna obsadenosť kostola je 50 účastníkov spolu so zoznamom účastníkov, ktorý je potrebný uchovávať 14 dní po skončení bohoslužby, potom ich zničiť. Novela zákona súvisiaceho s treťou vlnou pandémie obsahuje povinnosť fyzickej osoby požadovať od osôb vstupujúcich na hromadné podujatie splnenie podmienok. Táto osoba je zároveň oprávnená vykázať veriaceho z priestorov kostola, ak porušuje nariadenia. Ak budú v kostole v režime OP osoby, ktoré tomuto nezodpovedajú, môžu tieto osoby pri kontrole štátnymi úradmi dostať pokutu a taktiež pokuta hrozí aj farnosti. Policajný zbor avizoval sprísnenie kontrol dodržiavania opatrení, do terénu nasadí mnoho policajtov. Kontrolovať môžu aj kostoly. Za porušenie protiepidemických opatrení môže polícia v blokovom konaní udeliť pokutu do 1 000 eur. V správnom konaní môže sankcia dosiahnuť až výšku 1 659 eur.

Preto aby neočkovaní neboli znevýhodnení budem vždy dávať sv. prijímanie vo štvrtok  v Mengusovciach po skončení sv. omše okolo 17 v Štôle. V nedele pred sv. omšou o 8:30 vo Štôle a o 09:00 tu v Mengusovciach a potom bude sv. omša pre očkovaných a prekonaných. V Lučivnej to bude o 16:30 pri večerných sv. omšiach a v nedeľu o 10:15 a potom bude nasledovať sv. omša pre očkovaných. Samozrejme túto sv. omšu budeme vysielať online.