info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

Modlitba

na 2. svetový deň starých rodičov a seniorov

 

Ďakujem ti, Pane, 

za požehnanie dlhého života

pretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú,

vždy dopraješ, aby prinášali ovocie.

 

Odpusť, mi Pane, 

že sa často vzdávam a bývam sklamaný;

Neopúšťaj ma, 

keď mi ubúdajú sily.

 

Nauč ma, aby som s nádejou pozeral

na budúcnosť, ktorú mi uštedríš,

na poslanie, ktoré mi zveruješ,

a neprestajne ospevoval tvoju chválu.

 

Urob ma nežným majstrom

tvojej revolúcie,

aby som s láskou ochraňoval svoje vnúčatá

a všetkých maličkých, ktorí u teba hľadajú útočisko.

 

Ochraňuj, Pane, pápeža Františka 

a daj, aby tvoja Cirkev, 

zbavila svet osamelosti

a naše kroky upriam na cestu pokoja. 

Amen.

 

Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska,

bratislavský arcibiskup metropolita, 9. júna 2022, Prot. č. 213/2022.