info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

Oznamy od 14.06. do 20.06. 2021

Pondelok

  po 11. nedeli cez rok

 Lučivná 17:00          Kňaz sa seba samého

Utorok

  po 11. nedeli cez rok

Lučivná 17:00           Mengusovce 16:00

Streda

  po 11. nedeli cez rok

 Lučivná 17:00          ZBP a zdr. Dušana

Štvrtok

  po 11. nedeli cez rok

Mengusovce 16:00  † Ján, Helena, Anna a Ondrej

Piatok

  po 11. nedeli cez rok

Lučivná  17:00         † Eduard

Sobota

  po 11. nedeli cez rok

 L. kúpele 16:00       Na úmysel celebranta

Nedeľa

 

DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

 Lučivná 08:00          Ján Kičák

 Mengusovce 09:15  Erik

 Lučivná 10:30          Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

                       

Z nariadenia ÚVZ vyplýva, že počet osôb v kostole bude môcť byť 25 percent z kapacity. Takže prosím o šachovnicové sedenie v laviciach.

 

V stredu hneď po svätej omši bude farská katechéza pre prvoprijímajúce deti.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. V sobotu o 09:30 bude svätá spoveď detí a rodičov a príbuzných. Po skončení bude nasledovať nácvik a upratovanie kostola.   

V nedeľu nástup detí bude pred farou spolu s rodičmi o 10:20. Preto v kostole budú vyhradené lavice pre rodičov a krstných rodičov a príbuzných. Preto prosím, aby ste aj birmovanci prišli na sv. omšu o 08:00.