info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

Oznamy od 08.05. do 14.05. 2023

 

Pondelok

  po 5. veľkonočnej nedeli 

 Lučivná 17:00 

                        + Peter a Marek Bemberák

Utorok

  po 5. veľkonočnej nedeli  

  Lučivná 17:00

                                    + Jolana

Streda

 po 5. veľkonočnej nedeli 

 

  Lučivná 07:30

                                          + Ľubomír

Štvrtok

  po 5. veľkonočnej nedeli 

  Mengusovce 16:00

                                     ZBP pre Daniela

Piatok

po 5. veľkonočnej nedeli 

 Lučivná 17:00

                                     ZBP pre Františka

Sobota

  po 5. veľkonočnej nedeli 

  Lučivná 08:00

                                             Na úmysel celebranta

Nedeľa

 6. veľkonočná NEDEĽA

 

 Mengusovce 09:00   

                                        + Jozef a Mária Hudáč

                                 

 Lučivná 10:00  

                                            + Jozef Bachleda   

  Májové pobožnosti pred každou večernou sv. omšou. 

Stretnutie detí na prvé sväté prijímanie bude v stredu o 16:00 v kostole.