info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

 

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Lučivná

   Oznamy od 23.12. do 29.12.   2019
Pondelok  Féria

  Lučivná 14:00 pohrebná sv. omša

Utorok  Štedrý deň

 Mengusovce 22:30 Na úmysel celebranta

 Lučivná 24:00 Na úmysel celebranta

Streda  Slávnosť Božieho narodenia

 Mengusovce 09:15 Na úmysel celebranta

 Lučivná 10:30 Za veriacich

Štvrtok  Sv. Štefana, mučeníka, sv.

 Mengusovce 09:15 Na úmysel celebranta

 Lučivná 10:30 Na úmysel celebranta

Piatok  Sv. Jána, apoštola, sv.

  Lučivná 17:00 Na úmysel celebranta

Sobota  Sv. Neviniatok 

   Lučivná 08:00 Na úmysel celebranta

Nedeľa

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

  Mengusovce 09:15 Za veriacich
  Lučivná 10:30  Na úmysel celebranta

           

 Všetkým želám pokojné a Božou láskou preniknuté prežitie Vianočných sviatkov.