info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

Milí spolubratia,

pripomíname vám, že na budúci týždeň vo štvrtok 18.2. sa malo konať piate stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: O Duchu Svätom. Samozrejme, v dôsledku aktuálne platných mimoriadnych prísnych opatrení sa vaše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou môžete ponúknuť veriacim prostredníctvom vašich farských webových stránok, resp. našej diecéznej stránky (odkaz bude hneď v úvode, ale aj v sekcii "Diecézna škola viery"). Autorom prednášky a prezentácie je Mons. prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.

VERÍM V DUCHA SVATÉHO.pptx

VERÍM V DUCHA SVATÉHO.pdf

 

 

Milí spolubratia,

ponúkame vám brožúrku "Vystúpme na Pánov vrch". Je to Ježišova reč na vrchu v 5.-7. kapitole Evanjelia podľa Matúša s krátkym komentárom prof. Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku.

Môže to poslúžiť ako Božie slovo na pôstne obdobie pre laických veriacich.

V prílohe vám posielame aj "Pôstny kalendár", ktorý môžete takisto ponúknuť do domácností vo svojich farnostiach.

Všetky tieto materiály si môžete (vy alebo vaši veriaci) stiahnuť priamo z webstránky kežmarskej farnosti: www.fara-kezmarok.sk.

40-dni-postu_brozurka.pdf

Postny_kalendar_na_rok_2021_-_A3