info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

Oznamy od 07.11.  do 13.11. 2022

 

Pondelok

  po 32. nedeli cez rok

 Lučivná 17:00 

                            Za duše v očistci

Utorok

  po 32. nedeli cez rok 

  Lučivná 17:00

                                    Za duše v očistci

Streda

  Výročie posviacky Lat. baziliky, sv.

 

  Lučivná 07:30

                                          Na úmysel celebranta

Štvrtok

  Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, sp.

  Mengusovce 16:00

                                     Na úmysel celebranta

Piatok

 Sv. Martina z Tours, biskupa, sv.,

 Lučivná 17:00

                                     Na úmysel celebranta

Sobota

  Sv. Jozafata, biskupa a mučeníka, sp.

 Lučivná 17:00

                                             Na úmysel celebranta

Nedeľa

Tridsiata tretia nedeľa

cez rok

 Mengusovce 09:00

                                   Za veriacich

 Lučivná 10:00  odpustová slávnosť

                                                 Na úmysel celebranta

     V stredu stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie bude o 15:30 v kostole.

V piatok v deň slávnosti o 17 hodine bude celebrovať sv. omšu Pavol Váňovský farár v Batizovciach a touto sv. omšou sa začne duchovná obnova pred odpustom. Po sv. omši bude eucharistická adorácia s kajúcou pobožnosťou. V sobotu o 17 hodine bude sv. omša spojená s modlitbami za uzdravenie. Aby sme sa takto aj duchovne pripravili na našu odpustovú slávnosť, ktorá bude v nedeľu o 10:00. Túto sv. omšu bude sláviť Mgr. Jozef Anderák, farár v Spišskej Teplici. Po svätej omši bude odpustová zbierka.

           

            V sobotu 12.11. si pripomíname deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Prenos z tejto sv. omše, ktorú bude sláviť Mons. Ján Kuboš a kazateľom bude Cyril Hamrák farár v Zákamennom bude o 10:30 vysielať aj rádio Lumen.