info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

Oznamy od 23.01 do 29.01. 2023

 

Pondelok

  Féria po 3. nedeli cez rok

 Lučivná 17:00 

                         + Jozef, Mária a Eva Hurčalovi

Utorok

  Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. C., sp. 

  Lučivná 17:00

                                    + Helena Dilong a Ján Konter

Streda

  Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sv.

 

  Lučivná 07:30

                                          Na úmysel celebranta

Štvrtok

  Sv. Timoteja a Títa, biskupov, sp.

  Mengusovce 16:00

                                     Na úmysel celebranta

Piatok

 Féria po 3. nedeli

 Lučivná 17:00

                                     Ku cti Ducha Svätého

Sobota

  Sv. Tomáša Akvinského, sp.

                                             

Nedeľa

4. nedeľa cez rok 

 Mengusovce 09:00

                                 

 Lučivná 10:00  

                                            Za veriacich     

     V stredu stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie bude o 15:30 v kostole.