info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

Oznamy od 22.11. do 28.11. 2021

 

Pondelok

  Sv. Cecílie, panny a mučenice, sp.

Lučivná

17:00

ZBP pre Máriu

Utorok

 po 34. nedeli cez rok

Lučivná

17:00

Na úmysel celebranta

Streda

 Sv. Ondreja Dung-Laka, kň. a spol. mučeníkov, sp.

Lučivná

17:00

Na úmysel celebranta

Štvrtok

 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Mengusovce  

16:00   

ZBP Kataríny

Piatok

 po 34. nedeli cez rok

Lučivná

17:00

Na úmysel celebranta

Sobota

 po 34. nedeli cez rok

Lučivná 

08:00

Na úmysel celebranta

Nedeľa

 

 Prvá adventná nedeľa

 

Mengusovce

09:15

† z rod. Hoclár

Lučivná

10:30

Za veriacich

 

 • Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako minulý rok, možné získať po celý mesiac november 2021.  

 • Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.
 • Nový covid automat nadobúda platnosť od 22.11. to je pondelok, prechádzame na režim OP to znamená na svätú omšu môžu prísť len tí, ktorí sú zaočkovaní a ľudia po prekonaní ochorenia a sú v ochrannej lehote 180 dní. Základ v novom covid automate nie je možný. S tým súvisia a ďalšie povinnosti a to po skončení omše dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu a rozdávajúci si musí zakaždým vydezinfikovať ruky ak príde do kontaktu s ústami veriaceho. Maximálna obsadenosť kostola je 50 účastníkov spolu so zoznamom účastníkov, ktorý je potrebný uchovávať 14 dní po skončení bohoslužby, potom ich zničiť. Novela zákona súvisiaceho s treťou vlnou pandémie obsahuje povinnosť fyzickej osoby požadovať od osôb vstupujúcich na hromadné podujatie splnenie podmienok. Táto osoba je zároveň oprávnená vykázať veriaceho z priestorov kostola, ak porušuje nariadenia. Ak budú v kostole v režime OP osoby, ktoré tomuto nezodpovedajú, môžu tieto osoby pri kontrole štátnymi úradmi dostať pokutu a taktiež pokuta hrozí aj farnosti. Policajný zbor avizoval sprísnenie kontrol dodržiavania opatrení, do terénu nasadí mnoho policajtov. Kontrolovať môžu aj kostoly. Za porušenie protiepidemických opatrení môže polícia v blokovom konaní udeliť pokutu do 1 000 eur. V správnom konaní môže sankcia dosiahnuť až výšku 1 659 eur.

  Preto aby neočkovaní neboli znevýhodnení budem vždy dávať sv. prijímanie vo štvrtok  v Mengusovciach po skončení sv. omše okolo 17 v Štôle. V nedele pred sv. omšou o 8:30 vo Štôle a o 09:00 tu v Mengusovciach a potom bude sv. omša pre očkovaných a prekonaných. V Lučivnej to bude o 16:30 pri večerných sv. omšiach a v nedeľu o 10:15 a potom bude nasledovať sv. omša pre očkovaných. Samozrejme túto sv. omšu budeme vysielať online.

 

 

 • Príhovor k mladým na 36. svetový deň mládeže

  Drahí mladí.

  V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží život, ktorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev
  a svet. A my ďakujeme Bohu za tento dar. 

  Ste „Božie teraz“ –  ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu:  „Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“  – A dodajme, že sme radi,
  že ste tu, lebo túto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.

           Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže ďalej pozýva:  vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu silu a vášeň! 

  Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste.  Kristus s vami počíta
  aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj  smelo napredovať. 

  Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe:  kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas. 

  Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi
  a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje práve dnes, na sviatok Krista Kráľa a ktorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť  
  a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi, katechétmi či animátormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, ktorú pre vás s láskou pripravujeme.

  Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami. 

  Vaši biskupi Slovenska