info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

 

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Lučivná

   Oznamy od 20.05 do 26.05. 2019
Pondelok  po 5. veľkon. nedeli

  Lučivná 07:30 Na úmysel Petra

Utorok  po 5. veľkon. nedeli

 Lučivná 17:00  † Michal a Júlia Zlatnický

Streda  po 5. veľkon. nedeli

 Lučivná 07:30 † Michal a Júlia Zlatnický

Štvrtok  po 5. veľkon. nedeli

 Mengusovce 16:00 

Piatok  po 5. veľkon. nedeli

  Lučivná 17:00 † Ján Pitoniak

Sobota  po 5. veľkon. nedeli

   L. Kúpele 16:00 ZBP rod. Harčár a Zajac i za † z týchto rodín

Nedeľa

Šiesta Veľkonočná Nedeľa

 Mengusovce 09:15 † Ján a Katarína
 Lučivná 10:30 † Anna Marton

           

V piatok je Svetový deň modlitieb za Čínu, ktorý ustanovil pápež Benedikt XVI. Preto v tento deň obetujme naše práce, obety aj kríže za prenasledovaných kresťanov v tejto krajine.