info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

 

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Lučivná

   Oznamy od 18.03. do 24.03. 2019
Pondelok  Féria po 2. pôst. nedeli

 Lučivná 07:30 Na úmysel darcu

Utorok  Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

 Mengusovce 16:00 Na úmysel darcu


  Lučivná 17:00 † Margita a Ján

Streda  Féria po 2. pôst. nedeli

 Lučivná 07:30 Na úmysel darcu

Štvrtok  Féria po 2. pôst. nedeli

 Mengusovce 16:00 † Ján a Zuzana Švarc

Piatok  Féria po 2. pôst. nedeli

  Lučivná 17:00 † Gejza Gaži

Sobota  Féria po 2. pôst. nedeli

  L. Kúpele 16:00 Za veriacich

Nedeľa

 Tretia pôstna nedeľa

 Mengusovce 09:15 † Eduard
 Lučivná 10:30 † Jozef a Koloman Gaži

             Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modlievať krížové cesty a to v piatok pred svätou omšou o 16:30 a po nej bude nasledovať sv. omša. V nedele o 14:00 popoludní. Pri modlitbe krížovej cesty máme možnosť získať úplné odpustky.

           Vo štvrtok 21.03. bude v konkatedrále v Poprade prebiehať ďalšie stretnutie školy viery. Začiatok o 15:40 svätá omša a po nej bude nasledovať prednáška a po nej diskusia.

            V piatok o 15:30 bude stretnutie detí na fare.