info@rkclucivna.sk

0911 / 305 595

 

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Lučivná

   Oznamy od 14.01. do 20.01. 2019
Pondelok  Féria

 Lučivná 07:30 Na úmysel celebranta

Utorok  Féria

 Lučivná 17:00 Na úmysel celebranta

Streda  Féria

 Lučivná 07:30  Na úmysel celebranta

Štvrtok  Sv. Antona, opáta, sp. 

  Mengusovce 16:00 Na úmysel celebranta

Piatok  Féria

 Lučivná 17:00 Na úmysel celebranta

Sobota  Féria

 Lučivná Kúpele 16:00 Na úmysel celebranta

Nedeľa

 Druhá nedeľa cez rok 

Mengusovce 09:15 † z rod. Sulak a Skokan
Lučivná 10:30 † Ján Miškovský

 

 Stretnutie detí pred prvým svätým prijímaním v piatok o 15:30 v Lučivnej. 

17.1. bude pokračovať diecézna škola viery ďalším stretnutím o 15:40 v Konkatedrále v Poprade. 

Od 18 do 25 januára bude týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, zahrňme aj tento úmysel do svojich osobných modlitieb.